Beleidsadvies

Voor inkoopmanagement kan Boltage een totaalpakket leveren: van advies voor het ontwikkelen van zorgvisie en -beleid tot en met begeleiding bij de uitvoering ervan. Bij beleidsadvies ligt het accent heel nadrukkelijk op consultancy. Onderdelen die binnen deze vorm van de Boltagedienstverlening horen zijn onder andere:

  • Analyse van bestaand beleid.
  • Het in kaart brengen van relevante kwesties en ontwikkelingen.
  • Onderzoek naar klantverwachtingen ten aanzien van de dienstverlening.
  • Ontwikkeling en evaluatie van beleid(sopties).
  • Aanbevelingen voor nieuw beleid.
  • Schrijven van beleids(advies)rapporten.
  • Opstellen van instructies voor beleidsveranderingen.
  • Maken van beleids- en procedurehandleidingen.