Inkoopmanagement

Gemeenten moeten zorgcontinuïteit kunnen garanderen voor de Jeugdhulp en de WMO. Om aan die doelstelling te kunnen voldoen, zijn een goed uitgevoerd inkoopproces en adequaat inkoopmanagement essentieel. Het inrichten daarvan vereist gedetailleerde kennis van het huidige zorgstelsel – een complex geheel van wetten, regels en belangen. De dienstverlening van Boltage richt zich met name op het analyseren van de huidige (markt)situatie, het toepassen van inkoop- en bekostigingsmodellen en het implementeren en uitvoeren van contractmanagement. Dat laatste onderdeel betreft het tot stand brengen van gunstige contractovereenkomsten. Investeren in duurzame samenwerkingsverbanden staat daarbij centraal.