Profiel

Boltage - Jeroen Bolt

Jeroen Bolt

Gedreven, idealistisch en pragmatisch. Dat zijn mijn kernwaarden als professional. Ik heb mij ontwikkeld vanuit verschillende functies met uiteenlopend perspectief. Zo ben ik onder meer contractmanager AWBZ-zorg geweest bij Menzis en was ik senior beleidsmedewerker Jeugdzorg bij de Provincie Groningen. Die veelzijdigheid heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben: een allround professional die ondersteuning kan bieden bij het ontwikkelen en uitvoeren van inkoopbeleid, contractmanagement en zorgvisie in het sociale domein – taken die ik de afgelopen twee jaar voor gemeenten heb uitgevoerd (). Ik zie mijzelf daarbij als een bruggenbouwer, iemand die de verschillende belangen van partijen uit de zorgketen met elkaar in overeenstemming kan brengen om zo optimale (financierings)oplossingen tot stand te brengen. Mijn denkwijze is vraaggericht: in mijn optiek zijn de behoeften en wensen van de zorggebruiker altijd leidend binnen het inkoopproces.

Boltage

Boltage is een onafhankelijk adviesbureau dat gemeenten begeleidt bij het ontwikkelen van inkoopbeleid, contractmanagement en zorgvisie in het brede sociale domein. Op die terreinen biedt Boltage bovendien effectieve ondersteuning bij de praktische uitvoering. Uitgebreide ervaring, gedetailleerde kennis van de zorgwereld en een groot netwerk, maken Boltage tot een betrouwbare partner die gedegenheid garandeert. Directeur en eigenaar is Jeroen Bolt ().

Boltage is deskundig op het gebied van:

  • Transformatie sociale domein
  • Jeugd-, Wmo- en BW-beleid
  • Inkoopbeleid en -processen
  • Bekostigingsmodellen
  • Contractmanagement

Werkwijze

Helderheid en flexibiliteit. Die twee begrippen kenmerken mijn werkwijze. In een oriënterend gesprek kan ik snel tot de kern komen: wat is uw vraag en welke oplossing(en) heb ik u te bieden? Als de basis goed blijkt, maken we duidelijke afspraken over onze samenwerking op basis waarvan ik een offerte voor u maak. Vertrouwen is daarbij mijn devies: ik houd me altijd aan de overeenkomst, maar mocht de situatie dat vereisen, dan ben ik – desgewenst – bereid mijn taken bij te stellen. Verder heeft u aan mij een goede sparringpartner bij wie u uw ideeën kunt toetsen en met wie u soepel en gemakkelijk tot hanteerbaar beleid kunt komen.